LIST II KWARTAŁ 2020

Opublikowano: 2020-07-30, 15:00

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy,

Za nami kolejny, drugi kwartał 2020 roku, który był dla nas niezwykle dynamicznym okresem zaangażowania w nowe przedsięwzięcia biznesowe. Już dziś możemy powiedzieć, że przyniosły one ponadprzeciętne wyniki finansowe, tak samo jak nasze dotychczasowe inwestycje, znajdujące się w portfelu inwestycyjnym już od dłuższego czasu.

W drugim kwartale 2020 r. Spółka wypracowała ponad 403 mln zł zysku netto, co jest najlepszym kwartalnym wynikiem w jej wieloletniej historii. Potwierdza to tylko, że przyjęcie nowej strategii rozwoju na lata 2020-2022 było bardzo dobrą decyzją, a dobór spółek portfelowych jest prawidłowy.

Zakładany początkowo w strategii rozwoju poziom aktywów na poziomie 1 mld zł został zrealizowany w czasie zaledwie dziewięciu miesięcy od jej opublikowania, co uważam za ogromne osiągnięcie. W lipcu 2020 r. wartość portfela inwestycyjnego JR HOLDING ASI S.A. przekroczyła 1 mld zł, osiągając na koniec miesiąca rekordowy poziom niemal 1,3 mld zł. W samym lipcu br. nasze aktywa powiększyły się o kwotę 561,4 mln zł.

W portfelu inwestycyjnym Spółki w 2 kw. 2020 r. pojawiły się nowe, bardzo perspektywiczne podmioty m.in.: Helix Immuno-Oncology S.A., Digital Avenue S.A. czy GenXone S.A. Zaangażowanie w te projekty wpisuje się w założenia naszej polityki inwestycyjnej. Oczywiście nadal poszukujemy nowych inwestycji, które będą spełniały nasze kryteria i prowadzimy rozmowy w sprawie kolejnych przedsięwzięć.

Mając na uwadze interes Akcjonariuszy, wprowadziliśmy raporty miesięczne, w których w sposób zwięzły i ustrukturyzowany prezentujemy informację o naszym portfelu wraz z bieżącym komentarzem. Udostępniliśmy także stronę www.portfel.jrholding.pl, gdzie na bieżąco można obserwować wartość naszego portfela inwestycyjnego oraz znaleźć informacje o spółkach portfelowych.

JR HOLDING ASI S.A. opiera swój rozwój i inwestycje w oparciu o nowe projekty z obszaru biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowoczesnych mediów.

Warto także nadmienić, iż wszystkie nasze spółki portfelowe działają w branżach odpornych na skutki pandemii COVID-19, a wręcz mogą skorzystać na sytuacji związanej z koronawirusem.

Kurs naszych akcji osiągnął w ostatnich tygodniach rekordowe poziomy, a kapitalizacja Spółki przekroczyła nawet poziom 1,1 mld zł.

Mamy nadzieję, że wysokie tempo rozwoju JR HOLDING ASI S.A. oraz spółek portfelowych zostanie utrzymane w kolejnych kwartałach.

Zachęcamy do lektury raportu oraz do obserwowania naszych raportów bieżących, a także raportów bieżących spółek wchodzących w skład naszego portfela inwestycyjnego.

Dziękując za zaufanie

Prezes Zarządu January Ciszewski