Struktura akcjonariatu JR HOLDING ASI na dzień 15 maja 2024 r.

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A.:

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % udział głosów na WZA
January Ciszewski z podmiotami zależnymi 27 281 461 62,11% 27 281 461 62,11%
w tym: Onvestor ASI
Sp. z o.o.
23 450 000 53,39% 23 450 000 53,39%
Kuźnica Centrum
Sp. z o.o.
1 881 200 4,28% 1 881 200 4,28%
Adam Bębenek * 2 414 017 5,50% 2 414 017 5,50%
Maciej Zientara 2 201 000 5,01% 2 201 000 5,01%
JR HOLDING ASI S.A. 93 052 0,21% 93 052 0,21%
Pozostali 11 935 470 27,17% 11 935 470 27,17%
Razem 43 925 000 100,00% 43 925 000 100,00%

 

*pośrednio przez Hegen Invest ASI Sp. z o.o.