Władze spółki

ZARZĄD

January Ciszewski

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Specjalista w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego. W latach 1991-2005 prowadził działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa handlowego. W latach 2001-2002 obejmował stanowisko Wiceprezesa w firmie INVEST CAR Sp. z o.o., w latach 2002-2009 stanowisko Prezesa Zarządu w EUROTIME Sp. z o.o. (później: EURO HIT Sp. z o.o.). W latach 2006-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu JR INVEST Sp. z o.o.. Od 2006 roku do nadal Prezes Zarządu i większościowy udziałowiec Kuźnica Centrum Sp. z o.o. Od 2011 roku do nadal Prezes Zarządu i główny Akcjonariusz w JR HOLDING ASI S.A. Od 2015 r. do 04.01.2016 r. Prezes Zarządu Columbus Capital S.A. (obecnie Columbus Energy S.A.). Od 01.04.2017 r. do 26.03.2018 r. Prezes Zarządu Laser-Med. S.A. (obecnie One More Level S.A.). Od 01.01.2017 r. do nadal Prezes Zarządu oraz udziałowiec Long Short Partners Sp. z o.o. Od 01.05.2017 r. do 31.12.2019 r. Prezes Zarządu NC INVESTORS Sp. z o.o. Od 08.05.2018 r. do 30.09.2019 r. Członek Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. Od 27.06.2018 r. do 10.08.2020 r. Członek Rady Nadzorczej Synerga.fund S.A. Od dnia 01.02.2019 r. do 19.06.2020 r. Prezes Zarządu Setanta S.A. (obecnie All in! Games S.A.). Od 07.10.2019 do nadal Członek Zarządu TopLevelTennis.com S.A.

Powołany: dn. 20 maja 2020 roku
Upływ kadencji: do dn. 30 czerwca 2025 roku

Artur Jedynak

Wiceprezes Zarządu

Uzyskał tytuł Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył studia magisterskie o specjalności Sztuczna Inteligencja na Politechnice Łódzkiej na wydziale FTIMS.
Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat na stanowiskach kierowniczych. Założyciel i Prezes Zarządu od 2011 r notowanego na NewConnect KBJ S.A. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w szerokim zakresie technologii  informatycznych poparte kilkudziesięcioma projektami dla największych organizacji w Polsce i na świecie. Posiada przekrojową wiedzę na temat produktów i technologii SAP oraz szerokiego rynku IT, praktyczne doświadczenie w modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych oraz szeroką wiedzę z zakresu inżynierii finansowej. Praktyczna wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie M&A oraz rynku kapitałowego i inwestycyjnego poparta zrealizowanymi przejęciami oraz inwestycjami. Specjalizacja w zakresie budowy wartości biznesów technologicznych z wykorzystaniem narzędzi rynku kapitałowego.

Powołany: dn. 21 kwietnia 2021 r.
Upływ kadencji: 30 czerwca 2025 r.

RADA NADZORCZA

Edward Kóska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału Metalurgicznego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1970 r. ukończył podyplomowe studium w zakresie plast. metali niezależnych na Wydziale Metali Niezależnych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz Studium Aktualizacji Wiedzy w zakresie „Organizacji systemu zapewniania jakości produkcji w skali przedsiębiorstw” (1973 r.). Uzyskał dyplom Kandydata na Członka Rady Nadzorczej w Spółkach Skarbu Państwa wydany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (1994 r.), Świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów i Członków Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego wydane przez Międzynarodową Szkołę Handlu (1994 r.). Ponadto ukończył kurs Likwidatora Przedsiębiorstw prowadzony przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach (1997 r.) oraz ukończony kurs dla kandydatów na Pełnomocników ds. prywatyzacji (2002 r.). Jest również uczestnikiem warsztatów dla likwidatorów, syndyków i zarządców komisarycznych oraz posiada ukończone szkolenie z zakresu Ustawy o ochronie informacji niejawnych (2002 r.). Doświadczenie zawodowe zdobył w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach na stanowisku Zastępcy Kierownika Wydziału (1967-1970) oraz Kierownika Zakładu (1971-1973), w Południowych Zakładach Przemysłu Elektrycznego w Czechowicach na stanowisku Dyrektora ds. produkcji (1973-1974), w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach na stanowisku Zastępcy Dyrektora (1974-1976), w Katowickim Zjednoczeniu Produkcji Rynkowej jako Dyrektor ds. technicznych (1976-1982), w Zrzeszeniu PPR „Prodryn” (do 1989 r.) następnie w P.P.H. Inter-Prodryn Sp. z o.o. w Katowicach (od 1989 r.) na stanowisku Dyrektora oraz jako Członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Elektronicznych „Unimor” (2000-2003).

Powołany: dn. 12 października 2021 r.
Upływ kadencji: 2026 r.

Roman Pudełko

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Transportu Politechniki śląskiej w Katowicach. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi głównie w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Kierował działami sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Założyciel oraz wspólnik wielu przedsięwzięć biznesowych działających w branży innowacyjnej technologii. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń w Polsce i za granicą, w trakcie których doskonalił umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi oraz procesem sprzedaży do klientów kluczowych.

Doświadczenie zawodowe:
1986 – 1999 Koma S.A., Członek Zarządu, Prezes Zarządu
1999 – 2001 Compaq Computer Polska , Członek Compaq Management Team,
2001- 2005 S4E S.A., Prezes Zarządu
2005 – 2007 Softbank S.A., Dyrektor Handlowy
2007 – 2017 FU „ROM” Roman Pudełko
2017 – 2021, członek RN Surfland Systemy Komputerowe S.A.
2018 – 2021, członek RN MODE S.A.
2018 – nadal, członek RN, Przewodniczący RN DataWalk S.A.
2021 – nadal, członek RN Minutor Energia S.A.

Powołany: dn. 12 października 2021 r.
Upływ kadencji: 2026 r.

Łukasz Kaleta

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Absolwent AGH w Krakowie na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki na
specjalizacji Computer engineering in electrical systems. Najlepszy student AGH oraz III najlepszy student
Małopolski w 2009 roku.
Nagrodzony w konkursie Amicus Hominum w roku 2014 za wspieranie młodzieży w budowaniu postaw
przedsiębiorczych.
W ramach Fundacji Polska Innowacyjna od 2017 roku wspiera budowę największego ekosystemu
innowacji w Polsce oraz w CEE.
Założyciel/współzałożyciel firm Redi sp. z o.o., LoveKrakow sp. z o.o., Office&Cowork Centre S.A.,
BiznesHUB sp. z o.o. Fundator Fundacji wspierania przedsiębiorczości Activus Promptus oraz wiceprezes
Fundacji Polska Innowacyjna.
Inwestor i anioł biznesu, członek rady nadzorczej Columbus Energy S.A., Columbus Elite S.A.. czy Nexity
Global S.A..

Doświadczenie zawodowe:
Office&Cowork Centre Sp zoo – wiceprezes zarządu (od 27.02.2017 do nadal)
BiznesHUB – prezes zarządu (od 18 czerwca 2020 do nadal)
Office&Cowork Centre S.A. prezes zarządu – (od 28 sierpnia 2020 do nadal)
Redi sp zoo – prezes zarządu (od 18 sierpnia 2017 roku do nadal)
Columbus Elite Global rada nadzorcza (od 22 lipca 2021 do nadal)
Columbus Energy – rada nadzorcza (od 18 marca 2020 roku do nadal)
Gemstone ASI – rada nadzorcza (od 2 listopada 2020 do nadal)
Nexity Global – rada nadzorcza (od 8 września 2020 do nadal)
Prime2 – rada nadzorcza (od 22 października 2018 do nadal)

Powołany: dn. 12 października 2021 r.
Upływ kadencji: 2026 r.

Maciej Fersztorowski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamickiego w Katowicach,
Master of Business Administration Studia MBA Katowice III,
Szkolenie MSR i MSSF.

Doświadczenie zawodowe:
Właściciel Firmy MATBON Maciej Fersztorowski – do nadal
Crassus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – do nadal
Członek organu nadzorczej Śląskie Kamienice – nieaktualne
Członek organu nadzorczej Śląska Prohibicja – do nadal
Członek organu nadzorczej SYNERGA.FUND – do nadal
Prezes Zarządu Profesjonalne Systemy Wodne – do nadal
Wspólnik Long Short Partners – do nadal
Członek zarządu MB Asset Menaggement Sp. z o.o. – do nadal
All in Games – Członek Rady Nadzorczej – nieaktualne
Hornigold S.A. – Członek Rady Nadzorczej – nieaktualne
Columbus S.A. – Członek Rady Nadzorczej – nieaktualne
Libella Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

Powołany: dn. 12 października 2021 r.
Upływ kadencji: 2026 r.

Adrian Stachura

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
MBA – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Tytuł magistra Politechnika Opolska – Kierunek Fizjoterapia

Doświadczenie zawodowe:
Wspólnik spółki BAREL POLAND Sp. z o.o. – 07.2011 – obecnie
Wspólnik spółki GLOBAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. – 03.2015 – obecnie
Komandytariusz spółki BAREL Sp. z o.o. Sp. k. – 08.2018 – obecnie
Wspólnik spółki BAREL Sp. z o.o. – 03.2020 – obecnie
Prezes Zarządu spółki BAREL Sp. z o.o. – 11.2021 – obecnie
Prezes Zarządu spółki BAREL POLAND Sp. z o.o. – 11.2021 – obecnie
Członek Rady Nadzorczej COLUMBUS Energy S.A. – 12.2021 – obecnie

Powołany: dn. 24 stycznia 2022 r.
Upływ kadencji: 2026 r.