Władze spółki

ZARZĄD

January Ciszewski

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Specjalista w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego. W latach 1991-2005 prowadził działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa handlowego. W latach 2001-2002 obejmował stanowisko Wiceprezesa w firmie INVEST CAR Sp. z o.o., w latach 2002-2009 stanowisko Prezesa Zarządu w EUROTIME Sp. z o.o. (później: EURO HIT Sp. z o.o.). W latach 2006-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu JR INVEST Sp. z o.o.. Od 2006 roku do nadal Prezes Zarządu i większościowy udziałowiec Kuźnica Centrum Sp. z o.o. Od 2011 roku do nadal Prezes Zarządu i główny Akcjonariusz w JR HOLDING ASI S.A. Od 2015 r. do 04.01.2016 r. Prezes Zarządu Columbus Capital S.A. (obecnie Columbus Energy S.A.). Od 01.04.2017 r. do 26.03.2018 r. Prezes Zarządu Laser-Med. S.A. (obecnie One More Level S.A.). Od 01.01.2017 r. do nadal Prezes Zarządu oraz udziałowiec Long Short Partners Sp. z o.o. Od 01.05.2017 r. do 31.12.2019 r. Prezes Zarządu NC INVESTORS Sp. z o.o. Od 08.05.2018 r. do 30.09.2019 r. Członek Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. Od 27.06.2018 r. do 10.08.2020 r. Członek Rady Nadzorczej Synerga.fund S.A. Od dnia 01.02.2019 r. do 19.06.2020 r. Prezes Zarządu Setanta S.A. (obecnie All in! Games S.A.). Od 07.10.2019 do nadal Członek Zarządu TopLevelTennis.com S.A.

Powołany: dn. 20 maja 2020 roku
Upływ kadencji: do dn. 30 czerwca 2025 roku

Artur Jedynak

Wiceprezes Zarządu

Uzyskał tytuł Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył studia magisterskie o specjalności Sztuczna Inteligencja na Politechnice Łódzkiej na wydziale FTIMS.
Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat na stanowiskach kierowniczych. Założyciel i Prezes Zarządu od 2011 r notowanego na NewConnect KBJ S.A. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w szerokim zakresie technologii  informatycznych poparte kilkudziesięcioma projektami dla największych organizacji w Polsce i na świecie. Posiada przekrojową wiedzę na temat produktów i technologii SAP oraz szerokiego rynku IT, praktyczne doświadczenie w modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych oraz szeroką wiedzę z zakresu inżynierii finansowej. Praktyczna wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie M&A oraz rynku kapitałowego i inwestycyjnego poparta zrealizowanymi przejęciami oraz inwestycjami. Specjalizacja w zakresie budowy wartości biznesów technologicznych z wykorzystaniem narzędzi rynku kapitałowego.

Powołany: dn. 21 kwietnia 2021 r.
Upływ kadencji: 30 czerwca 2025 r.

RADA NADZORCZA

Artur Górski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
10.2009 – 07.2011 Uniwersytet Ekonomiczny Kraków – Studia magisterskie; Gospodarka i Administracja Publiczna
10.2006 – 06.2009 Uniwersytet Ekonomiczny Kraków – Studia licencjackie; Gospodarka i Administracja Publiczna, specjalność: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Doświadczenie zawodowe:
Własna działalność gospodarcza – 12.2009 – teraz
TopLevelTennis.com S.A. – V-ce Prezes Zarządu 05.2020 – teraz
MODE S.A. – Członek Rady Nadzorczej 06.2019 – teraz
All in! Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 11.2018 – 08.2020 r.
Surfland Systemy Komputerowe S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 11.2017 – 08.2020 r.
SYNERGA.fund S.A. – Członek Rady Nadzorczej 02.2019 – 08.2020 r.
One More Level S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 03.2017 – 06.2018 r.
Silesia One S.A. – Członek Rady Nadzorczej 03.2015 – 12.2016 r.
NC Investors Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 01.2020. – teraz
NC Investors Sp. z o.o. – Wspólnik 12.2018 – teraz
Investoria Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 08.2019 – teraz
Investoria Sp. z o.o. – Wspólnik 05.2017 – teraz

Powołany: dn. 31 sierpnia 2020 r.
Upływ kadencji: 2023 r.

Edward Kóska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału Metalurgicznego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1970 r. ukończył podyplomowe studium w zakresie plast. metali niezależnych na Wydziale Metali Niezależnych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz Studium Aktualizacji Wiedzy w zakresie „Organizacji systemu zapewniania jakości produkcji w skali przedsiębiorstw” (1973 r.). Uzyskał dyplom Kandydata na Członka Rady Nadzorczej w Spółkach Skarbu Państwa wydany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (1994 r.), Świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów i Członków Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego wydane przez Międzynarodową Szkołę Handlu (1994 r.). Ponadto ukończył kurs Likwidatora Przedsiębiorstw prowadzony przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach (1997 r.) oraz ukończony kurs dla kandydatów na Pełnomocników ds. prywatyzacji (2002 r.). Jest również uczestnikiem warsztatów dla likwidatorów, syndyków i zarządców komisarycznych oraz posiada ukończone szkolenie z zakresu Ustawy o ochronie informacji niejawnych (2002 r.). Doświadczenie zawodowe zdobył w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach na stanowisku Zastępcy Kierownika Wydziału (1967-1970) oraz Kierownika Zakładu (1971-1973), w Południowych Zakładach Przemysłu Elektrycznego w Czechowicach na stanowisku Dyrektora ds. produkcji (1973-1974), w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach na stanowisku Zastępcy Dyrektora (1974-1976), w Katowickim Zjednoczeniu Produkcji Rynkowej jako Dyrektor ds. technicznych (1976-1982), w Zrzeszeniu PPR „Prodryn” (do 1989 r.) następnie w P.P.H. Inter-Prodryn Sp. z o.o. w Katowicach (od 1989 r.) na stanowisku Dyrektora oraz jako Członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Elektronicznych „Unimor” (2000-2003).

Powołany: dn. 31 sierpnia 2020 r.
Upływ kadencji: 2023 r.

Marek Sobieski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Ukończona Katowicka Szkoła Menedżerów studia MBA (Master of Business Administration) na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:
od 2001 do 2014 – Prezes Zarządu Navo Sp. z o.o., dystrybutor produktów Procter & Gamble.
od 06-2019 do nadal – Członek Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A.
od 05-2018 do nadal – Wspólnik PWTA Sp. z o.o.
od 12-2017 do nadal – Wspólnik MS Sales Support Sp. z o.o.
od 10-2016 do nadal – Wspólnik Long Short Partners Sp. z o.o.
od 08-2016 do 2019 – Członek Rady Nadzorczej ABS Investment Sp. o.o.
od 08-2014 do 2018 – Członek Rady Nadzorczej Orbico Sp. z o.o.
od 03-2013 do nadal – Wspólnik Niższy Rachunek Sp. z o.o.
od 02-2013 do nadal – Wspólnik MS Services Sp. z o.o.
od 12-2012 do 2020 – Wspólnik „F.H.U. LIBRA” Sp. z o.o. Sp kom.
od 09-2011 do nadal – Członek Rady Nadzorczej Module Technologies S.A.
od 02-2011 do nadal – Certa Finanse Sp. z o.o. Sp. kom.
od 03-2009 do nadal – Prezes Zarządu i wspólnik Medisantus Sp. z o.o.
od 03-2002 do nadal – Prezes Zarządu i wspólnik Mister Sp. z o.o.

Powołany: dn. 31 sierpnia 2020 r.
Upływ kadencji: 2023 r.

Roman Pudełko

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Transportu Politechniki śląskiej w Katowicach. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi głównie w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Kierował działami sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Założyciel oraz wspólnik wielu przedsięwzięć biznesowych działających w branży innowacyjnej technologii. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń w Polsce i za granicą, w trakcie których doskonalił umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi oraz procesem sprzedaży do klientów kluczowych.

Doświadczenie zawodowe:
1986 – 1999 Koma S.A., Członek Zarządu, Prezes Zarządu
1999 – 2001 Compaq Computer Polska , Członek Compaq Management Team,
2001- 2005 S4E S.A., Prezes Zarządu
2005 – 2007 Softbank S.A., Dyrektor Handlowy
2007 – 2017 FU „ROM” Roman Pudełko
2017 – nadal, członek RN Surfland Systemy Komputerowe S.A.
2018 – nadal, członek RN, Przewodniczący RN DataWalk S.A.
2018 – nadal, członek RN MODE S.A.

Powołany: dn. 31 sierpnia 2020 r.
Upływ kadencji: 2023 r.

Tomasz Wykurz

Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe:
Manager w P.H. Celtom: Planowanie, sprzedaż towarów, dywersyfikacji działalności firmy. Prokurent w MTW Electro sp. z o.o. – wprowadzenie na rynek nowego rodzaju produktu, odpowiedzialny za rozwój. Moja-reklama.pl: zaprojektowanie i wprowadzenie w życie nowego rodzaju programu sterującego treścią na nośnikach typu ekrany led, monitory reklamowe.
od 08-2020 – nadal – Członek Rady Nadzorczej IDH DEVELOPMENT S.A.
od 03-2020 – nadal – Członek Rady Nadzorczej EUROHIT S.A. (dawniej BOA S.A.)
od 06-2019 – nadal – Członek Rady Nadzorczej TopLevelTennis.com S.A. (dawniej Thunderbolt S.A.)
od 04-2019 do 03-2020 – Członek Rady Nadzorczej Premium Fund S.A. (obecnie Oxygen S.A.)
od 03-2019 – nadal – Prezes Zarządu Synerga.fund S.A.

Powołany: dn. 31 sierpnia 2020 r.
Upływ kadencji: 2023 r.