Animator rynku

ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
ul. Rączna 66 B, 30-741 Kraków
tel.: +48 12 292 43 63

www.abistema.pl