Dokumenty korporacyjne

Opublikowano: 2021-12-09, 10:41

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2021-12-09, 10:39

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

Opublikowano: 2021-12-09, 10:32

Regulamin Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2021-12-09, 10:30

Statut Spółki

Opublikowano: 2021-12-03, 10:31

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Opublikowano: 2020-12-29, 14:51

Dokument Informacyjny

Opublikowano: 2020-12-29, 14:51

Aneks do Dokumentu Informacyjnego