Dokumenty korporacyjne

Opublikowano: 2020-12-29, 14:51

Dokument Informacyjny

Opublikowano: 2020-12-29, 14:51

Aneks do Dokumentu Informacyjnego

Opublikowano: 2020-12-29, 14:49

Statut Spółki

Opublikowano: 2020-12-29, 14:49

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Opublikowano: 2020-12-29, 14:49

Regulamin Rady Nadzorczej