Dokumenty korporacyjne

Opublikowano: 2023-10-30, 16:13

Informacja dla inwestorów ASI

Opublikowano: 2023-10-12, 13:36

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Opublikowano: 2023-10-11, 20:00

SFDR

Opublikowano: 2023-09-29, 10:50

Statut Spółki

Opublikowano: 2021-12-09, 10:41

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2021-12-09, 10:39

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

Opublikowano: 2021-12-09, 10:32

Regulamin Rady Nadzorczej