Polityka dywidendowa

Aktualnie spółka wszystkie swoje zyski reinwestuje powiększając ponadprzeciętnie wartość swoich aktywów co ma pozytywny wpływ na kurs akcji.