Listy do akcjonariuszy

LIST III KWARTAŁ 2020

2020-10-30, 15:00

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy, Za nami kolejny kwartał, w którym osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk netto Spółki w trzecim kwartale 2020 r. przekroczył bowiem poziom 340 mln zł, a narastająco po trzech kwartałach tego roku wynosi on blisko 760 mln zł netto. Wypracowanie przez Spółkę rekordowych w jej historii wyników finansowych jest zasługą

Czytaj więcej

LIST II KWARTAŁ 2020

2020-07-30, 15:00

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy, Za nami kolejny, drugi kwartał 2020 roku, który był dla nas niezwykle dynamicznym okresem zaangażowania w nowe przedsięwzięcia biznesowe. Już dziś możemy powiedzieć, że przyniosły one ponadprzeciętne wyniki finansowe, tak samo jak nasze dotychczasowe inwestycje, znajdujące się w portfelu inwestycyjnym już od dłuższego czasu. W drugim kwartale 2020 r. Spółka

Czytaj więcej

LIST I KWARTAŁ 2020

2020-05-30, 15:00

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy, Za nami pierwszy kwartał 2020 roku, za który w niniejszym raporcie prezentujemy wyniki finansowe, stosując nową metodę wyceny posiadanych aktywów, do czego Spółka jest zobowiązana jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Osiągnięty przez JR HOLDING ASI S.A. zysk netto w wysokości 15 886 619,14 zł uznajemy za więcej niż satysfakcjonujący, szczególnie w

Czytaj więcej

LIST ROCZNY 2019

2020-03-31, 15:11

Szanowni Akcjonariusze, Z największą przyjemnością prezentujemy Państwu raport roczny JR HOLDING ASI S.A. za 2019 rok. Miniony rok był przełomowym i najlepszym w naszej wieloletniej historii. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi i zakończyła 2019 rok zyskiem brutto w wysokości ponad 165 mln zł. Tak wysoki zysk pokazuje

Czytaj więcej