LIST I KWARTAŁ 2020

Opublikowano: 2020-05-30, 15:00

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy,

Za nami pierwszy kwartał 2020 roku, za który w niniejszym raporcie prezentujemy wyniki finansowe, stosując nową metodę wyceny posiadanych aktywów, do czego Spółka jest zobowiązana jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Osiągnięty przez JR HOLDING ASI S.A. zysk netto w wysokości 15 886 619,14 zł uznajemy za więcej niż satysfakcjonujący, szczególnie w kontekście sytuacji rynkowej, gdzie mieliśmy do czynienia z największym krachem na giełdach od czasu kryzysu finansowego z lat 2007-2009. Posiadane przez Spółkę aktywa w postaci akcji i udziałów spółek portfelowych okazały się odporne na zawirowania rynkowe, co napawa nas dumą i zadowoleniem z poczynionych inwestycji. Wszystkie nasze spółki portfelowe działają w branżach odpornych na skutki pandemii COVID-19, a wręcz mogą skorzystać na sytuacji związanej z koronawirusem.

Potwierdza to słuszność, podjętej w poprzednim roku decyzji o wyjściu z segmentu nieruchomości i sprzedaży posiadanych aktywów tej klasy. Obecnie prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z potencjalnymi nabywcami wystawionych do sprzedaży nieruchomości i liczymy, że uda nam się przeprowadzić transakcje na satysfakcjonującym nas poziomie cenowym.

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie naszą Spółką ze strony inwestorów oraz dbając o wysoki poziom relacji inwestorskich i komunikacji z rynkiem podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu publikacji raportów miesięcznych, począwszy od czerwca br. Będziemy w nich przedstawiać najistotniejsze zdarzenia w JR HOLDING ASI S.A. oraz w spółkach portfelowych, a także prezentować wycenę naszych aktywów na koniec miesiąca. Mamy nadzieję, że budowanie coraz wyższych standardów pozwoli na wzmacnianie naszej marki w branży inwestycji kapitałowych.

W najbliższym czasie Zarząd Spółki planuje także dokonać aktualizacji strategii rozwoju na lata 2020-2022. Jednym z nowych obszarów działalności inwestycyjnej będzie realizowanie inwestycji w fundusze Alfa Bridge z dofinansowaniem z NCBiR-u oraz PFR Starter FIZ. Drugim, nowym kierunkiem inwestycji będą spółki z szeroko pojętego sektora Life Science. Aktualnie w naszym portfelu inwestycyjnym znajdują się 3 podmioty z tego sektora: Adelante Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Ongeno Sp. z o.o.), Medcamp S.A. oraz GenXone S.A.. Szczegóły przedstawimy Państwu w stosownym raporcie bieżącym.

Zachęcamy do lektury raportu oraz do obserwowania naszych raportów bieżących, a także raportów bieżących spółek wchodzących w skład naszego portfela inwestycyjnego.

Dziękując za zaufanie

Prezes Zarządu January Ciszewski