Walne zgromadzenia

02 czerwca 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2023 r.

Zarząd JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie (31-559) przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • January Ciszewski – Prezes Zarządu
  • Artur Jedynak – Wiceprezes Zarządu

Stosowne dokumenty do pobrania

jrh-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-2023-06-29-
jrh-projekty-uchwal-zwz-2023-06-29-
jrh-formularz-glosowania-zwz-2023-06-29-
jrh-ogolna-liczba-akcji-i-glosow-zwz-2023-06-29
jrh-pelnomocnictwo-osoba-fizyczna-zwz-2023-06-29
jrh-pelnomocnictwo-osoba-prawna-zwz-2023-06-29