Walne zgromadzenia

14 kwietnia 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 maja 2022 r.

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 maja 2022 r. na godz. 9:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

źródło: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=195362&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+17+maja+2022+r

Stosowne dokumenty do pobrania

JRH Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ za 2021 r
JRH Formularz głosowania ZWZ za 2021 r
JRH Ogólna liczba akcji i głosów ZWZ za 2021 r
JRH Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ za 2021 r
JRH Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ za 2021 r
JRH Projekty uchwał ZWZ za 2021 r