Walne zgromadzenia

16 września 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 października 2021 r.

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 października 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

źródło: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185864&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+12+pa%C5%BAdziernika+2021+r.+

Stosowne dokumenty do pobrania:

Stosowne dokumenty do pobrania

JRH - Proponowane zmiany Statutu Spółki_
JRH - Projekty uchwał NWZ 2021 r
JRH - Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ_
JRH - Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ_
JRH - Ogólna liczba akcji i głosów NWZ_
JRH - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2021 r
JRH - Formularz głosowania NWZ 2021 r