Walne zgromadzenia

12 października 2021

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI Spółka Akcyjna (PLJRINV00013)

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 października 2021 roku postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panów Tomasza Wykurz, Artura Górskiego, Romana Pudełko, Marka Sobieskiego oraz Edwarda Kóska. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej Panów Macieja Fersztorowskiego, Łukasza Kaletę, Marka Sobieskiego, Romana Pudełko, Edwarda Kóska oraz Artura Górskiego (wyznaczając go jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej).

Zarząd uzupełni niniejszy raport o życiorysy powołanych osób niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • January Ciszewski – Prezes Zarządu
  • Artur Jedynak – Wiceprezes Zarządu

 

źródło: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=186628&title=Zmiany+w+sk%C5%82adzie+Rady+Nadzorczej

Stosowne dokumenty do pobrania