Walne zgromadzenia

17 maja 2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI Spółka Akcyjna (PLJRINV00013)

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH, które odbyło się w dniu 17 maja 2022 roku.

Jednocześnie JRH informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej (nie było to jednak odstąpienie od punktu porządku obrad). Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • January Ciszewski – Prezes Zarządu
  • Artur Jedynak – Wiceprezes Zarządu

Stosowne dokumenty do pobrania

JRH - Treść uchwał ZWZ 2022