Walne zgromadzenia

31 maja 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25 czerwca 2021 r.

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2021 r. na godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

źródło: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=181587&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+25+czerwca+2021+r

Stosowne dokumenty do pobrania

JRH-Formularz_Głosowania_ZWZ_2021
JRH-Ogłoszenie_o_Zwołaniu_ZWZ_2021
JRH-Ogólna_Liczba_Akcji_ZWZ_2021
JRH-Projekty_Uchwał_ZWZ_2021
JRH-Pełnomocnictwo_OF_ZWZ_2021
JRH-Pełnomocnictwo_OP_ZWZ_2021