Walne zgromadzenia

11 sierpnia 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 września 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 września 2022 r. JR HOLDING ASI Spółka Akcyjna

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 września 2022 r. na godz. 10:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • January Ciszewski – Prezes Zarządu
  • Artur Jedynak – Wiceprezes Zarządu

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

źródło: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=200295&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+6+wrze%C5%9Bnia+2022+r

Stosowne dokumenty do pobrania

JRH Ogłoszenie o zwołaniu NWZ final
JRH Projekty uchwał NWZ final
JRH Proponowane zmiany Statutu Spółki final
JRH Formularz głosowania NWZ final
JRH Ogólna liczba akcji i głosów NWZ final
JRH Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ final
JRH Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ final