Portfel aktualnych inwestycji

632 318 161

Wartość naszych
inwestycji na dzień:
18.09.2021 18:00:

kapitalizacja: 2349.3 mln PLN

aktualny kurs: 34.16 PLN

Columbus Energy S.A.

kapitalizacja: 420 mln PLN

aktualny kurs: 7.00 PLN

All In! Games S.A.

kapitalizacja: 320.6 mln PLN

aktualny kurs: 5.99 PLN

One More Level S.A.

wartość:
215.1 mln PLN

Triggo S.A.

wartość:
154.2 mln PLN

Ekipa Holding S.A.

wartość:
134.6 mln PLN

SatRevolution S.A.

kapitalizacja: 91.5 mln PLN

aktualny kurs: 3.50 PLN

Medcamp S.A.

kapitalizacja: 62.9 mln PLN

aktualny kurs: 0.23 PLN

Synerga.fund S.A.

kapitalizacja: 43.4 mln PLN

aktualny kurs: 4.34 PLN

Nexity Global S.A.

kapitalizacja: 42.4 mln PLN

aktualny kurs: 1.84 PLN

Berg Holding S.A.

kapitalizacja: 38.4 mln PLN

aktualny kurs: 9.36 PLN

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.

kapitalizacja: 37.7 mln PLN

aktualny kurs: 0.64 PLN

Oxygen S.A.

wartość:
36.4 mln PLN

LiveKid Operations Sp. z o.o.

kapitalizacja: 32.2 mln PLN

aktualny kurs: 18 PLN

KBJ S.A.

kapitalizacja: 28.8 mln PLN

aktualny kurs: 23.8 PLN

easyCALL.pl S.A.

kapitalizacja: 27.9 mln PLN

aktualny kurs: 24 PLN

T-Bull S.A.

wartość:
24.5 mln PLN

Minte.ai Sp. z o.o.

wartość:
22.8 mln PLN

LaserTec S.A.

kapitalizacja: 19.5 mln PLN

aktualny kurs: 0.66 PLN

Advertigo S.A.

wartość:
18.9 mln PLN

Noctiluca S.A.

wartość:
18.4 mln PLN

Cypherdog Sp. z o.o.

wartość:
16.5 mln PLN

Ongeno Sp. z o.o.

kapitalizacja: 14 mln PLN

aktualny kurs: 1.10 PLN

Avatrix S.A.

kapitalizacja: 12.9 mln PLN

aktualny kurs: 0.55 PLN

TopLeveLTennis.com S.A.

wartość:
9.7 mln PLN

OpenApp Sp. z o.o.

wartość:
8.9 mln PLN

Pergamin Sp. z o.o.

wartość:
8.9 mln PLN

Motivizer Sp. z o.o.

wartość:
6.5 mln PLN

Edu Games S.A.

wartość:
3.4 mln PLN

4CELL THERAPIES S.A.

wartość:
0.1 mln PLN

Babaco S.A.

Wartość: 59.3 mln PLN

KPM Invest Sp. z o.o.

Wartość: 11.8 mln PLN

Moniuszki 7 Sp. z o.o.

Wartość: 9.1 mln PLN

Zielona Sp. z o.o.

Wartość: 3.9 mln PLN

Palabra Sp. z o.o.

Wartość: 77464 PLN

Ganador Sp. z o.o.

Wartość: 4000 PLN

Patent Forge Sp. z o.o.

Wartość: 3900 PLN

Tastein Sp. z o.o.

Zielona Sp. z o.o. 100,00%

Moniuszki 7 Sp. z o.o. 100,00%

Palabra Sp. z o.o. 100,00%

KPM Invest Sp. z o.o. 100,00%

Patent Forge Sp. z o.o. 80,00%

Tastein Sp. z o.o. 78,00%

Ganador Sp. z o.o. 50,00%

Motivizer Sp. z o.o. 44,92%

Ongeno Sp. z o.o. 35,28%

Cypherdog Sp. z o.o.**** 30,00%

Minte.ai Sp. z o.o.**** 18,99%

OpenApp Sp. z o.o. 15,52%

LiveKid Operations Sp. z o.o. 11,00%

SIDLY Sp. z o.o.***** 10,52%

Pergamin Sp. z o.o. 5,60%

KBJ S.A. 50,94%

Advertigo S.A. 50,42%

Babaco S.A. 41,81%

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. 33,68%

Avatrix S.A. 31,55%

easyCALL.pl S.A. 31,08%

Medcamp S.A. 29,14%

Edu Games S.A.*** 20,00%

Columbus Energy S.A.* 17,35%

Synerga.fund S.A. 14,93%

LaserTec S.A.**** 12,73%

4CELL THERAPIES S.A. 11,70%

Ekipa Holding S.A. 11,17%

TopLevelTennis.com S.A. 11,08%

ALL IN! Games S.A. 7,70%

Berg Holding S.A. 7,57%

One More Level S.A.** 5,50%

Nexity Global S.A. 4,00%

SatRevolution S.A.**** 3,90%

Noctiluca S.A. 2,78%

Oxygen S.A. 2,29%

Triggo S.A. 0,47%

T-Bull S.A. 0,43%

* W tym 2,41% posiada KPM Invest Sp. z o.o., w którym JRH jest 100% udziałowcem
** 2,69% posiada Zielona Sp. z o.o., w którym JRH jest 100% udziałowcem.
*** Wartości po zarejestrowaniu udziałów.
****Stan po rejestracji podwyższenia kapitału.
*****JRH zobowiązał się do zachowania w poufności informacji o cenie nabycia udziałów przez okres 6 m-cy od dnia nabycia.