Portfel aktualnych inwestycji

604 505 936

Wartość naszych
inwestycji na dzień:
23.10.2021 09:15:

kapitalizacja: 2035.7 mln PLN

aktualny kurs: 29.6 PLN

Columbus Energy S.A.

wartość:
341.4 mln PLN

SatRevolution S.A.

kapitalizacja: 295.8 mln PLN

aktualny kurs: 4.93 PLN

All In! Games S.A.

kapitalizacja: 292.2 mln PLN

aktualny kurs: 5.46 PLN

One More Level S.A.

wartość:
252.2 mln PLN

Ekipa Holding S.A.

wartość:
215.1 mln PLN

Triggo S.A.

wartość:
99.2 mln PLN

Ongeno Sp. z o.o.

kapitalizacja: 75.1 mln PLN

aktualny kurs: 2.87 PLN

Medcamp S.A.

kapitalizacja: 56 mln PLN

aktualny kurs: 0.21 PLN

Synerga.fund S.A.

wartość:
40 mln PLN

LIVEKID Sp. z o.o.

kapitalizacja: 38.8 mln PLN

aktualny kurs: 2.25 PLN

Femion Technology S.A.

kapitalizacja: 37 mln PLN

aktualny kurs: 1.61 PLN

Berg Holding S.A.

kapitalizacja: 36.8 mln PLN

aktualny kurs: 3.68 PLN

Nexity Global S.A.

kapitalizacja: 36.6 mln PLN

aktualny kurs: 8.94 PLN

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.

kapitalizacja: 33 mln PLN

aktualny kurs: 0.56 PLN

Oxygen S.A.

kapitalizacja: 30.1 mln PLN

aktualny kurs: 16.8 PLN

KBJ S.A.

kapitalizacja: 25.7 mln PLN

aktualny kurs: 21.2 PLN

easyCALL.pl S.A.

kapitalizacja: 25.5 mln PLN

aktualny kurs: 4.88 PLN

M FOOD S.A.

wartość:
25 mln PLN

One2Tribe Sp. z o.o.

wartość:
24.5 mln PLN

Minte.ai Sp. z o.o.

kapitalizacja: 24.2 mln PLN

aktualny kurs: 20.85 PLN

T-Bull S.A.

wartość:
22.8 mln PLN

LaserTec S.A.

wartość:
18.9 mln PLN

Noctiluca S.A.

wartość:
18.4 mln PLN

Cypherdog Sp. z o.o.

kapitalizacja: 15.1 mln PLN

aktualny kurs: 1.19 PLN

Avatrix S.A.

kapitalizacja: 15.1 mln PLN

aktualny kurs: 0.51 PLN

Advertigo S.A.

kapitalizacja: 11.4 mln PLN

aktualny kurs: 0.48 PLN

TopLeveLTennis.com S.A.

wartość:
9.7 mln PLN

OpenApp Sp. z o.o.

wartość:
8.9 mln PLN

Pergamin Sp. z o.o.

wartość:
8.9 mln PLN

Motivizer Sp. z o.o.

wartość:
6.5 mln PLN

Edu Games S.A.

wartość:
3.4 mln PLN

4CELL THERAPIES S.A.

wartość:
0.1 mln PLN

Babaco S.A.

Wartość: 51.8 mln PLN

KPM Invest Sp. z o.o.

Wartość: 11.8 mln PLN

Moniuszki 7 Sp. z o.o.

Wartość: 8.4 mln PLN

Zielona Sp. z o.o.

Wartość: 3.9 mln PLN

Palabra Sp. z o.o.

Wartość: 77464 PLN

Ganador Sp. z o.o.

Wartość: 4000 PLN

Patent Forge Sp. z o.o.

Wartość: 3900 PLN

Tastein Sp. z o.o.

Zielona Sp. z o.o. 100,00%

Moniuszki 7 Sp. z o.o. 100,00%

Palabra Sp. z o.o. 100,00%

KPM Invest Sp. z o.o. 100,00%

Patent Forge Sp. z o.o. 80,00%

Tastein Sp. z o.o. 78,00%

Ganador Sp. z o.o. 50,00%

Motivizer Sp. z o.o. 44,92%

Ongeno Sp. z o.o. 35,28%

Cypherdog Sp. z o.o.*** 30,00%

Minte.ai Sp. z o.o.*** 18,99%

OpenApp Sp. z o.o. 15,52%

SIDLY Sp. z o.o.**** 10,52%

LiveKid Sp. z o.o. 10,00%

Pergamin Sp. z o.o. 5,60%

One2Tribe Sp. z o.o.*** 4,00%

KBJ S.A. 50,94%

Advertigo S.A. 50,42%

Babaco S.A. 41,81%

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. 33,68%

Avatrix S.A. 31,55%

easyCALL.pl S.A. 31,08%

Medcamp S.A. 29,14%

Prometheus S.A.***** 28,08%

Edu Games S.A.*** 20,00%

Columbus Energy S.A.* 17,35%

Synerga.fund S.A. 14,93%

LaserTec S.A.*** 12,73%

4CELL THERAPIES S.A. 11,70%

Ekipa Holding S.A. 11,17%

TopLevelTennis.com S.A. 11,08%

Femion Technology S.A.*** 7,76%

ALL IN! Games S.A. 7,70%

Berg Holding S.A. 7,57%

M FOOD S.A. 6,56%

One More Level S.A.** 5,49%

Nexity Global S.A. 4,00%

SatRevolution S.A.*** 3,90%

Noctiluca S.A. 2,78%

Oxygen S.A. 2,29%

Triggo S.A. 0,47%

T-Bull S.A. 0,43%

* W tym 2,41% posiada KPM Invest Sp. z o.o., w którym JRH jest 100% udziałowcem
** 2,69% posiada Zielona Sp. z o.o., w którym JRH jest 100% udziałowcem.
***Stan po rejestracji podwyższenia kapitału.
****JRH zobowiązał się do zachowania w poufności informacji o cenie nabycia udziałów przez okres 6 m-cy od dnia nabycia.
*****Stan po rejestracji podwyższenia kapitału oraz wykonaniu umowy warunkowej.