Portfel aktualnych inwestycji

315 369 709

Wartość naszych
inwestycji na dzień:
01.04.2023 21:45:

wartość:
511 mln PLN

SatRev S.A.

kapitalizacja: 167.3 mln PLN

aktualny kurs: 4.10 PLN

Ekipa Holding S.A.

wartość:
165.4 mln PLN

IGLOO Sp. z o.o.

wartość:
151.9 mln PLN

Sidly Sp. z o.o.

wartość:
146.3 mln PLN

Thorium Space Sp. z o.o.

kapitalizacja: 140.7 mln PLN

aktualny kurs: 2.63 PLN

One More Level S.A.

wartość:
99.2 mln PLN

Ongeno Sp. z o.o.

wartość:
96 mln PLN

The Batteries Sp. z o.o.

wartość:
89.1 mln PLN

LIVEKID Sp. z o.o.

kapitalizacja: 88.7 mln PLN

aktualny kurs: 0.51 PLN

Roof Renovation S.A.

kapitalizacja: 87 mln PLN

aktualny kurs: 1.45 PLN

All In! Games S.A.

wartość:
84.2 mln PLN

Motivizer Sp. z o.o.

wartość:
66.8 mln PLN

FLUENCE Sp. z o.o.

kapitalizacja: 53.1 mln PLN

aktualny kurs: 0.42 PLN

Ice Code Games S.A.

wartość:
37 mln PLN

Prometheus S.A.

wartość:
34.6 mln PLN

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.

kapitalizacja: 34.1 mln PLN

aktualny kurs: 1.25 PLN

Synerga.fund S.A.

kapitalizacja: 32.1 mln PLN

aktualny kurs: 17.95 PLN

KBJ S.A.

wartość:
31.4 mln PLN

Plantalux Sp. z o.o.

wartość:
29.8 mln PLN

Flexee Group Sp. z o.o.

kapitalizacja: 29.7 mln PLN

aktualny kurs: 2.97 PLN

Nexity Global S.A.

kapitalizacja: 28.9 mln PLN

aktualny kurs: 0.30 PLN

Oxygen S.A.

wartość:
27.5 mln PLN

Pergamin Sp. z o.o.

kapitalizacja: 26 mln PLN

aktualny kurs: 0.47 PLN

One2Tribe S.A.

wartość:
25.4 mln PLN

4CELL THERAPIES S.A.

kapitalizacja: 24.8 mln PLN

aktualny kurs: 0.95 PLN

Medcamp S.A.

wartość:
21.2 mln PLN

Green Lanes Sp. z o.o.

kapitalizacja: 19.6 mln PLN

aktualny kurs: 3.46 PLN

M FOOD S.A.

kapitalizacja: 16.1 mln PLN

aktualny kurs: 0.89 PLN

Femion Technology S.A.

wartość:
15.5 mln PLN

Minte.ai Sp. z o.o.

wartość:
14 mln PLN

LaserTec S.A.

wartość:
13.5 mln PLN

Mindento Sp. z o.o.

wartość:
13.4 mln PLN

OpenApp Sp. z o.o.

wartość:
12.8 mln PLN

Noxo Energy Sp. z o.o.

kapitalizacja: 11.4 mln PLN

aktualny kurs: 6.10 PLN

Maximus S.A.

kapitalizacja: 10.4 mln PLN

aktualny kurs: 0.35 PLN

Advertigo S.A.

kapitalizacja: 8.9 mln PLN

aktualny kurs: 7.70 PLN

T-Bull S.A.

kapitalizacja: 7.2 mln PLN

aktualny kurs: 5.14 PLN

easyCALL.pl S.A.

kapitalizacja: 6.9 mln PLN

aktualny kurs: 0.30 PLN

Berg Holding S.A.

wartość:
5.7 mln PLN

Tres Comas Sp. z o.o.

wartość:
3.2 mln PLN

Healthnomic S.A.

wartość:
0.5 mln PLN

Edu Games S.A.

wartość:
0.1 mln PLN

AIP SEED ASI S.A.

wartość:
0.1 mln PLN

Babaco S.A.

Wartość: 12 mln PLN

Moniuszki 7 Sp. z o.o.

Wartość: 5.2 mln PLN

Palabra Sp. z o.o.

Wartość: 3.8 mln PLN

Zielona Sp. z o.o.

Zielona Sp. z o.o. 100,00%

Palabra Sp. z o.o. 100,00%

Moniuszki 7 Sp. z o.o. 100,00%

Motivizer Sp. z o.o. 44,92%

OpenApp Sp. z o.o. 37,97%

Ongeno Sp. z o.o. 35,28%

Cypherdog Sp. z o.o. 23,08%

Noxo Energy Sp. z o.o.** 19,61%

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o. 18,75%

IGLOO Sp. z o.o. 18,75%

Minte.ai Sp. z o.o. 14,98%

LiveKid Sp. z o.o. 13,49%

Pergamin Sp. z o.o. 11,73%

Mindento Sp. z o.o. 11,10%

Flexee Group Sp. z o.o.** 10,56%

Tres Comas Sp. z o.o. 10,53%

SIDLY Sp. z o.o. 10,52%

Green Lanes Sp. z o.o. 9,90%

PLANTALUX Sp. z o.o. 8,92%

Fluence Sp. z o.o. 7,07%

The Batteries Sp. z o.o.** 6,90%

Thorium Space Sp. z o.o. 2,33%

Maximus S.A. 64,00%

Advertigo S.A. 50,42%

KBJ S.A. 49,83%

Medcamp S.A. 29,14%

easyCALL.pl S.A. 27,23%

LaserTec S.A. 24,40%

Edu Games S.A. 23,66%

AIP SEED ASI S.A. 22,22%

Prometheus S.A. 18,50%

Femion Technology S.A. 18,50%

Synerga.fund S.A. 14,93%

Ekipa Holding S.A. 13,43%

4CELL THERAPIES S.A. 11,70%

Healthnomic S.A. 11,33%

Berg Holding S.A. 7,55%

ALL IN! Games S.A. 7,09%

M FOOD S.A. 5,92%

SatRev S.A. 3,45%

One2Tribe S.A. 3,30%

Ice Code Games S.A. 3,15%

One More Level S.A.* 2,84%

Nexity Global S.A. 2,60%

Oxygen S.A. 2,06%

Babaco S.A. 1,82%

Roof Renovation S.A. 1,50%

T-Bull S.A. 0,43%

WARTOŚĆ LOKAT W SPÓŁKACH NIEPUBLICZNYCH ZAPREZENTOWANA JEST WG. ICH WYCENY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

* 2,69% posiada Zielona Sp. z o.o., w którym JRH jest 100% udziałowcem.
**Stan po rejestracji podwyższenia kapitału.