Portfel aktualnych inwestycji

252 336 793

Wartość naszych
inwestycji na dzień:
06.12.2022 04:15:

wartość:
350.6 mln PLN

SatRev S.A.

kapitalizacja: 154.7 mln PLN

aktualny kurs: 3.79 PLN

Ekipa Holding S.A.

wartość:
148.9 mln PLN

IGLOO Sp. z o.o.

wartość:
146.3 mln PLN

Thorium Space Sp. z o.o.

kapitalizacja: 103.8 mln PLN

aktualny kurs: 1.73 PLN

All In! Games S.A.

kapitalizacja: 103.4 mln PLN

aktualny kurs: 1.93 PLN

One More Level S.A.

wartość:
99.2 mln PLN

Ongeno Sp. z o.o.

wartość:
96 mln PLN

The Batteries Sp. z o.o.

wartość:
75.8 mln PLN

Prometheus S.A.

wartość:
73.9 mln PLN

LIVEKID Sp. z o.o.

kapitalizacja: 49.7 mln PLN

aktualny kurs: 0.39 PLN

Ice Code Games S.A.

wartość:
40.9 mln PLN

Plantalux Sp. z o.o.

kapitalizacja: 39.8 mln PLN

aktualny kurs: 0.41 PLN

Oxygen S.A.

wartość:
31.1 mln PLN

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.

wartość:
29.8 mln PLN

Flexee Group Sp. z o.o.

wartość:
29.1 mln PLN

Motivizer Sp. z o.o.

kapitalizacja: 28.8 mln PLN

aktualny kurs: 1.10 PLN

Medcamp S.A.

wartość:
28.3 mln PLN

LaserTec S.A.

kapitalizacja: 27.8 mln PLN

aktualny kurs: 2.78 PLN

Nexity Global S.A.

wartość:
27.5 mln PLN

Pergamin Sp. z o.o.

kapitalizacja: 26 mln PLN

aktualny kurs: 0.47 PLN

One2Tribe S.A.

wartość:
24.5 mln PLN

Minte.ai Sp. z o.o.

kapitalizacja: 24.2 mln PLN

aktualny kurs: 13.5 PLN

KBJ S.A.

kapitalizacja: 23.5 mln PLN

aktualny kurs: 4.50 PLN

M FOOD S.A.

kapitalizacja: 19.6 mln PLN

aktualny kurs: 0.72 PLN

Synerga.fund S.A.

wartość:
19.1 mln PLN

Green Lanes Sp. z o.o.

wartość:
19 mln PLN

Sidly Sp. z o.o.

kapitalizacja: 18.1 mln PLN

aktualny kurs: 1.00 PLN

Femion Technology S.A.

kapitalizacja: 16.1 mln PLN

aktualny kurs: 8.60 PLN

Maximus S.A.

kapitalizacja: 16.1 mln PLN

aktualny kurs: 0.70 PLN

Berg Holding S.A.

wartość:
14.7 mln PLN

OpenApp Sp. z o.o.

wartość:
14.1 mln PLN

Healthnomic S.A.

wartość:
13.5 mln PLN

Mindento Sp. z o.o.

kapitalizacja: 10.3 mln PLN

aktualny kurs: 0.44 PLN

Roof Renovation S.A.

kapitalizacja: 9.9 mln PLN

aktualny kurs: 8.56 PLN

T-Bull S.A.

kapitalizacja: 9.8 mln PLN

aktualny kurs: 0.33 PLN

Advertigo S.A.

kapitalizacja: 5.9 mln PLN

aktualny kurs: 4.24 PLN

easyCALL.pl S.A.

wartość:
3.4 mln PLN

4CELL THERAPIES S.A.

wartość:
1 mln PLN

Edu Games S.A.

wartość:
0.1 mln PLN

AIP SEED ASI S.A.

wartość:
0.1 mln PLN

Babaco S.A.

Wartość: 12 mln PLN

Moniuszki 7 Sp. z o.o.

Wartość: 4.9 mln PLN

Palabra Sp. z o.o.

Wartość: 2.8 mln PLN

Zielona Sp. z o.o.

Zielona Sp. z o.o. 100,00%

Palabra Sp. z o.o. 100,00%

Moniuszki 7 Sp. z o.o. 100,00%

Motivizer Sp. z o.o. 44,92%

OpenApp Sp. z o.o. 37,97%

Ongeno Sp. z o.o. 35,28%

Cypherdog Sp. z o.o. 23,08%

Minte.ai Sp. z o.o.** 18,99%

LiveKid Sp. z o.o. 13,49%

Pergamin Sp. z o.o. 11,73%

IGLOO Sp. z o.o.** 11,11%

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.** 11,11%

Mindento Sp. z o.o.** 11,10%

SIDLY Sp. z o.o. 10,52%

Flexee Group Sp. z o.o. 9,33%

PLANTALUX Sp. z o.o. 8,92%

The Batteries Sp. z o.o.** 6,90%

Green Lanes Sp. z o.o. 5,24%

Thorium Space Sp. z o.o. 1,88%

Maximus S.A. 64,00%

Advertigo S.A. 50,42%

KBJ S.A. 49,83%

Medcamp S.A. 29,14%

easyCALL.pl S.A. 27,23%

LaserTec S.A. 24,40%

Edu Games S.A. 23,66%

AIP SEED ASI S.A. 22,22%

Prometheus S.A. 18,50%

Femion Technology S.A. 18,50%

Healthnomic S.A.** 17,06%

Synerga.fund S.A. 14,93%

Ekipa Holding S.A. 13,43%

4CELL THERAPIES S.A. 11,70%

Roof Renovation S.A. 11,08%

ALL IN! Games S.A. 7,60%

Berg Holding S.A. 7,55%

M FOOD S.A. 6,02%

Nexity Global S.A. 4,07%

SatRev S.A. 3,67%

One2Tribe S.A. 3,30%

Ice Code Games S.A. 3,15%

One More Level S.A.* 2,80%

Oxygen S.A. 2,06%

Babaco S.A. 1,82%

T-Bull S.A. 0,43%

WARTOŚĆ LOKAT W SPÓŁKACH NIEPUBLICZNYCH ZAPREZENTOWANA JEST WG. ICH WYCENY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 R.

* 2,69% posiada Zielona Sp. z o.o., w którym JRH jest 100% udziałowcem.
**Stan po rejestracji podwyższenia kapitału.