Portfel aktualnych inwestycji

318 460 609

Wartość naszych
inwestycji na dzień:
05.12.2023 19:00:

wartość:
512.3 mln PLN

SatRev S.A.

wartość:
165.4 mln PLN

IGLOO Sp. z o.o.

kapitalizacja: 160 mln PLN

aktualny kurs: 3.92 PLN

Ekipa Holding S.A.

kapitalizacja: 153.4 mln PLN

aktualny kurs: 9.00 PLN

Honey Payment Group S.A.

wartość:
152.9 mln PLN

Thorium Space S.A.

wartość:
136.3 mln PLN

Sidly Sp. z o.o.

wartość:
126.3 mln PLN

AI Clearing Inc.

wartość:
106.9 mln PLN

LIVEKID Sp. z o.o.

wartość:
99.2 mln PLN

Ongeno Sp. z o.o.

wartość:
98.2 mln PLN

The Batteries Sp. z o.o.

kapitalizacja: 93 mln PLN

aktualny kurs: 1.55 PLN

All In! Games S.A.

kapitalizacja: 92.7 mln PLN

aktualny kurs: 1.64 PLN

One More Level S.A.

wartość:
84.2 mln PLN

Motivizer Sp. z o.o.

wartość:
66.8 mln PLN

FLUENCE Sp. z o.o.

kapitalizacja: 55.6 mln PLN

aktualny kurs: 0.32 PLN

Roof Renovation S.A.

wartość:
42.8 mln PLN

AIP SEED ASI S.A.

kapitalizacja: 42.3 mln PLN

aktualny kurs: 0.33 PLN

Ice Code Games S.A.

wartość:
39.7 mln PLN

Prometheus S.A.

wartość:
34.6 mln PLN

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.

kapitalizacja: 33.5 mln PLN

aktualny kurs: 16.3 PLN

KBJ S.A.

kapitalizacja: 29.6 mln PLN

aktualny kurs: 0.31 PLN

Oxygen S.A.

kapitalizacja: 28.8 mln PLN

aktualny kurs: 2.88 PLN

Nexity Global S.A.

kapitalizacja: 26.6 mln PLN

aktualny kurs: 0.97 PLN

Femion Technology S.A.

wartość:
26.5 mln PLN

Flexee Group Sp. z o.o.

kapitalizacja: 26 mln PLN

aktualny kurs: 0.47 PLN

One2Tribe S.A.

wartość:
25.4 mln PLN

4CELL THERAPIES S.A.

kapitalizacja: 23.9 mln PLN

aktualny kurs: 0.88 PLN

Synerga.fund S.A.

kapitalizacja: 23.5 mln PLN

aktualny kurs: 2.42 PLN

M FOOD S.A.

wartość:
23.2 mln PLN

Green Lanes Sp. z o.o.

wartość:
21.8 mln PLN

Pergamin Sp. z o.o.

kapitalizacja: 18.3 mln PLN

aktualny kurs: 0.70 PLN

Medcamp S.A.

wartość:
17.9 mln PLN

Noxo Energy Sp. z o.o.

wartość:
17.6 mln PLN

Kogena Sp. z o.o.

wartość:
13.5 mln PLN

Mindento Sp. z o.o.

wartość:
9.9 mln PLN

Minte.ai Sp. z o.o.

kapitalizacja: 8.3 mln PLN

aktualny kurs: 0.28 PLN

Advertigo S.A.

wartość:
7.5 mln PLN

Nanovery Limited

wartość:
7.4 mln PLN

OpenApp Sp. z o.o.

wartość:
7.1 mln PLN

LaserTec S.A. w restrukturyzacji

kapitalizacja: 6.5 mln PLN

aktualny kurs: 4.64 PLN

easyCALL.pl S.A.

wartość:
5.9 mln PLN

Tres Comas Sp. z o.o.

wartość:
5.5 mln PLN

Plantalux Sp. z o.o.

kapitalizacja: 4.8 mln PLN

aktualny kurs: 0.21 PLN

Berg Holding w restrukturyzacji S.A.

wartość:
1.5 mln PLN

Healthnomic S.A.

wartość:
0.4 mln PLN

Edu Games S.A.

wartość:
0.1 mln PLN

Babaco S.A.

Wartość: 12.3 mln PLN

Moniuszki 7 Sp. z o.o.

Wartość: 5.6 mln PLN

Palabra Sp. z o.o.

Wartość: 4.3 mln PLN

Zielona Sp. z o.o.

Zielona Sp. z o.o. 100,00%

Palabra Sp. z o.o. 100,00%

Moniuszki 7 Sp. z o.o. 100,00%

Motivizer Sp. z o.o. 44,92%

OpenApp Sp. z o.o. 37,97%

Ongeno Sp. z o.o. 35,28%

Minte.ai Sp. z o.o. 23,50%

Cypherdog Sp. z o.o. 23,08%

Tres Comas Sp. z o.o. 20,31%

IGLOO Sp. z o.o. 18,75%

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o. 18,75%

Noxo Energy Sp. z o.o. 16,79%

LiveKid Sp. z o.o. 13,18%

Kogena Sp. z o.o. 11,39%

Pergamin Sp. z o.o. 11,13%

Mindento Sp. z o.o. 11,10%

Flexee Group Sp. z o.o. 10,56%

SIDLY Sp. z o.o. 10,52%

Nanovery Limited 10,13%

The Batteries Sp. z o.o. 9,17%

Green Lanes Sp. z o.o. 9,01%

PLANTALUX Sp. z o.o. 8,92%

Fluence Sp. z o.o. 7,07%

AI Clearing Inc. 3,51%

Thorium Space S.A. 2,23%

Advertigo S.A. 50,42%

KBJ S.A. 43,37%

Medcamp S.A. 29,14%

easyCALL.pl S.A. 27,27%

LaserTec S.A. w restrukturyzacji 24,40%

Edu Games S.A. 23,66%

Prometheus S.A. 19,48%

Healthnomic S.A. 17,28%

Synerga.fund S.A. 14,93%

Ekipa Holding S.A. 13,43%

Femion Technology S.A. 11,96%

4CELL THERAPIES S.A. 11,70%

AIP SEED ASI S.A. 10,00%

Berg Holding w restrukturyzacji S.A. 7,55%

Honey Payment Group S.A. 7,04%

ALL IN! Games S.A. 6,78%

M FOOD S.A. 3,53%

SatRev S.A. 3,44%

One2Tribe S.A. 3,30%

Ice Code Games S.A. 3,15%

One More Level S.A.* 2,72%

Nexity Global S.A. 2,52%

Oxygen S.A. 2,04%

Babaco S.A. 1,82%

Roof Renovation S.A. 1,50%

WARTOŚĆ LOKAT W SPÓŁKACH NIEPUBLICZNYCH ZAPREZENTOWANA JEST WG. ICH WYCENY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.

* 2,55% posiada Zielona Sp. z o.o., w którym JRH jest 100% udziałowcem.
**Stan po rejestracji podwyższenia kapitału.