LIST ROCZNY 2019

Opublikowano: 2020-03-31, 15:11

Szanowni Akcjonariusze,

Z największą przyjemnością prezentujemy Państwu raport roczny JR HOLDING ASI S.A. za 2019 rok.

Miniony rok był przełomowym i najlepszym w naszej wieloletniej historii. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi i zakończyła 2019 rok zyskiem brutto w wysokości ponad 165 mln zł.

Tak wysoki zysk pokazuje potencjał naszego portfela inwestycyjnego, w skład którego wchodzą podmioty działające w różnorodnych i bardzo perspektywicznych branżach m.in. odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, nowych technologii oraz od niedawna, biotechnologii.

Opublikowana przez nas strategia rozwoju na lata 2020-2022 przewiduje całkowite wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii – biotechnologii czy sztucznej inteligencji. Planujemy również przenieść notowania akcji na Główny Rynek GPW w Warszawie, a naszą największą ambicją jest osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł, choć jako Zarząd podejmę działania, żeby nastąpiło to zdecydowanie szybciej.

Przechodząc teraz do naszego portfela inwestycyjnego warto dostrzec dużą dywersyfikację, która stwarza odporność na zmiany rynkowe. Jedną z naszych spółek portfelowych jest notowana na rynku NewConnect Columbus Energy S.A. będąca liderem na rynku nowoczesnej energetyki, w tym fotowoltaiki w Polsce. Jesteśmy także największym akcjonariuszem Setanta S.A. – spółki notowanej na Głównym Rynku GPW w Warszawie, która jest w trakcie połączenia z wydawnictwem gier komputerowych ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Naszym kolejnym podmiotem portfelowym jest notowany na rynku NewConnect producent gier komputerowych ONE MORE LEVEL S.A., pracujący aktualnie nad swoją największą produkcją – grą „Ghostrunner”. W naszym portfelu inwestycyjnym mamy także notowaną na rynku NewConnect spółkę Thunderbolt S.A., która buduje globalną platformę szkoleniowo-edukacyjną TopLevelTennis.com, na której zamieszczane będą nagrania z największymi światowymi gwiazdami tenisa ziemnego. Posiadamy też pakiet akcji Premium Fund S.A. z rynku NewConnect, która nabyła 100% udziałów Mousetrap Games Sp. z o.o. działającej w branży gier mobilnych. Z kolei nasza spółka portfelowa, notowana na rynku NewConnect, Synerga.fund S.A. posiada 8% udziałów w spółce ALL IN! GAMES Sp. z o.o. oraz ma odpowiadać za marketing i skalowanie terapii leczenia stwardnienia rozsianego na świecie, a także budowę globalnej marki. Przedsięwzięcie to jest realizowane w spółce Adelante Sp. z o.o., w której JR HOLDING ASI S.A. jest wiodącym udziałowcem. Ponadto, w ostatnim czasie nabyliśmy 10% pakiet akcji notowanej na rynku NewConnect spółki Medcamp S.A., która realizuje projekty biotechnologiczne i posiada w swoim portfelu akcje Genxone S.A. Spółka ta ogłosiła, że jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce zacznie wykonywać badania genetyczne w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19).

Uważam, że wszystkie nasze spółki portfelowe są w średnio– i długoterminowym horyzoncie czasowym odporne na skutki spowolnienia gospodarczego wynikającego z epidemii koronawirusa, a nawet mogą zanotować wzrost skali prowadzonego biznesu w obecnie panujących warunkach.

Prowadzone przez nas działania inwestycyjne zostały zauważone i docenione przez rynek, o czym świadczy 6-krotny wzrost kursu naszych akcji z 0,57 zł na koniec grudnia 2018 r. do 3,38 zł na koniec grudnia 2019 r. W tym roku kurs akcji JR HOLDING ASI S.A. wynosił już nawet rekordowe 15,80 zł, aktualnie 10,50 zł, co daje ponad 1800% stopę zwrotu licząc od 1 stycznia 2019 roku. Wzrostowi kursu towarzyszyły także rekordowe obroty. Utwierdza nas to w przekonaniu, że rynek bardzo dobrze ocenia naszą strategię i jej realizację oraz perspektywy na przyszłość.

W filozofii rozwoju JR HOLDING ASI S.A. kierujemy się zasadami długoterminowego budowania wzrostu wartości. Twórcami takiego nurtu są Benjamin Graham oraz Warren Buffett.

Zachęcam do zapoznania się z niniejszym raportem, jak i do obserwowania raportów bieżących Spółki.

January Ciszewski
Prezes Zarządu JR HOLDING ASI S.A.