LIST III KWARTAŁ 2020

Opublikowano: 2020-10-30, 15:00

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy,

Za nami kolejny kwartał, w którym osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk netto Spółki w trzecim kwartale 2020 r. przekroczył bowiem poziom 340 mln zł, a narastająco po trzech kwartałach tego roku wynosi on blisko 760 mln zł netto.

Wypracowanie przez Spółkę rekordowych w jej historii wyników finansowych jest zasługą skutecznej realizacji strategii rozwoju oraz dokonywania trafnych inwestycji kapitałowych. Jesteśmy skoncentrowani na projektach inwestycyjnych związanych z branżą OZE, gier komputerowych, nowoczesnych technologii oraz medycyny i biotechnologii, a niebawem wkroczymy również w sztuczną inteligencję. Widzimy w nich olbrzymi potencjał i możliwość wygenerowania ponad przeciętnych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Po ostatnich bardzo udanych inwestycjach w spółki tzw. „Covidowe” zamierzamy zredukować nasze pozycje w tym sektorze. Podmioty z tej branży były największym beneficjentem trwającej pandemii, jednak zmieniająca się sytuacja okołorynkowa powoduje, że sentyment do tych spółek może w najbliższym czasie ulec zmianie i w związku z tym chcemy zareagować z wyprzedzeniem.

Dotychczasowa strategia jest konsekwentnie realizowana, a jej założenia zostały spełnione dużo wcześniej i na dużo wyższym poziomie. Z uwagi na umocnienie naszej pozycji na rynku transakcji i projektów inwestycyjnych, trafia do nas ogromna liczba bardzo interesujących projektów, które są cały czas analizowane i weryfikowane, tak abyśmy mogli wybrać najlepsze. Z tego powodu zaktualizowaną strategię rozwoju Spółki na lata 2020-2022 opublikujemy do końca tego roku.

Naszym głównym celem pozostaje wzrost wartości Spółki, który chcemy osiągnąć poprzez realizowanie inwestycji w najbardziej perspektywiczne podmioty, działające w branżach mających przed sobą dobry czas. Uważamy także, że obecna wycena rynkowa JR HOLDING ASI S.A. nie jest adekwatna do posiadanych aktywów i osiągniętych wyników finansowych oraz nie odzwierciedla dynamicznego rozwoju Grupy.

Zapraszamy do lektury raportu oraz do obserwowania aktualnej wyceny portfela JR HOLDING ASI S.A. na stronie internetowej https://portfel.jrholding.pl/.

Z poważaniem

Prezes Zarządu January Ciszewski